THB
  • THB
  • USD
  • EUR
  • GBP

FREE SHIPPING in Thailand for orders over THB2,000!

News

Metatrol Pro กับการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและชะลอการกลับมาเป็นอีกครั้งของมะเร็งลำไส้

Metatrol Pro กับการเพิ่มอัตราการรอดขีวิตและชะลอการกลับมาเป็นอีกครั้งของมะเร็งลำไส้ใหญ่ Metatrol PRO กับการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและชะลอการกลับมาเป็นใหม่ของมะเร็งลำไส้😏วันนี้มีการศึกษาอีกฉบับในหลายๆฉบับที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์มี่น่าเชื่อ*เอกสารอ้างอิง Jakab F et al. A medical nutriment has supportive value in the treatment of colorectal cancer. Br J Cancer. 89(2003):465-9. ดูฉบับเต็มได้ที่นี่ค่ะ ▶️ https://goo.gl/z17R39 การวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ของประเทศฮังการี 😏การวิจัยนี้ทำในประเทศฮังการี โดยแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม ทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับการรักษามะเร็งลำไส้ด้วยวิธีการรักษาที่เป็นมาตรฐานทั่วไปได้แก่ การรักษาด้วยเคมีบำบัดและหรือการรักษาด้วยการฉายแสงหลังการผ่าตัดจะต่างกันคือ💊มี1กลุ่มที่ทำการศึกษา ผู้ป่วย(66คน)จะได้รับสารสกัดจากจมูกข้าวสาลีในขนาดที่กำหนดวันละ 1ครั้ง ต่อเนื่องอย่างน้อย 6...
Read more

Metatrol Pro กับ วิตามินซี รับประทานด้วยกันได้หรือไม่?

Metatrol PRO กับ Vitamin C ไปด้วยกันได้มั๊ยนะ? เวลาเราไม่สบาย ทุกๆคนก็เป็นห่วง สรรหาทุกสรรพสิ่งที่เขาว่าดี มาเป็นตัวช่วย จึงมักมีคำถามว่า รับประทานดีมั๊ย รับประทานยังไงดี ❓❓วันนี้มีข้อแนะนำสำหรับท่านที่มีคำถามว่า รับประทานMetatrol PRO และมีวิตามินซี จะรับประทานด้วยกัน ดีมั๊ยค่ะ ได้มั๊ยค่ะ ลองตามไปดูการศึกษานี้ดู ก่อนตัดสินใจค่ะ 👇การศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่า ทั้งวิตามินซี และ สารสกัดจากจมูกข้าวสาลีที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยยีสต์ มีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งทั้งคู่ (ส่วนตัวไหนจะดีกว่ากัน ถ้าต้องให้เลือก ก็คงต้องไปดูที่ผลทางวิทยาศาสตร์ ทางประสิทธิภาพและการปลอดภัย) แต่ในการศึกษาพบว่าการให้ 💊 "สารสกัดจากจมูกข้าวสาลีที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยยีสต์ อย่างเดียว ให้ผลยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง มากกว่าการให้ทั้ง วิตามินซี และ สารสกัดจากจมูกข้าวสาลีที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยยีสต์ พร้อมกัน" 💊ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นข้อจำกัดในการรับประทานวิตามินซี จึงแนะนำให้ทาน สารสกัดจากจมูกข้าวสาลีที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยยีสต์โดยให้รับประทานห่างช่วงจากวิตามินซี ประมาณอย่างต่ำ...
Read more

Metatrol Pro ปลอดภัยต่อระบบเลือด

Metatrol Pro ปลอดภัยต่อระบบเลือด จะทานอะไรทั้งที ควรตรวสอบให้แน่ใจมั๊ยค่ะ ว่าปลอดภัยมั๊ย พบข้อมูลที่ยืนยันความปลอดภัยของการรับประทาน สารสกัดจากจมูกข้าวสาลีที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยยีสต์(FWGE) ในส่วนของข้อมูล มีทั้งการทำการศึกษาในสัตว์ทดลองและในคน ไม่พบผลข้างเคียงใดๆ ในระหว่างทำการศึกษา และตลอดเวลาที่จำหน่าย Avemar ในหลายประเทศ (*ปัจจุบันคือ Metatro PRO ที่อยู่ในรูปcapsule เก็บรักษาและทานง่ายกว่าแบบเดิม ที่ต้องเก็บในตู้เย็นและชงดื่ม)😍 มีการติดตามผลทางโลหิตวิทยาในผู้ป่วยที่รับประทานFWGE นี้อย่างต่อเนื่อง โดยระยะเวลาที่ติดตามผล คือ 1 ปี, 3 ปี และ 5 ปี พบว่าผลเลือดผู้ป่วยปกติดี😍 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความปลอดภัยในเชิงของ ผลกระทบที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม การกลายพันธุ์ในระดับยีนส์ ศึกษาการทำให้เกิดมะเร็งจากที่กล่าวมาทั้งหมด พบว่าการรับประทานFWGE ไม่ส่งผลกระทบในแง่ต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแต่อย่างใด📖ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ในการรักษามะเร็งและโรคแพ้ภูมิตัวเอง รวบรวมข้อมูลโดย Laszlo...
Read more

Metatrol Pro ใช้ควบคู่กับการรักษาด้วยเคมีบำบัดโดยไม่มีข้อจำกัดใด

Metatrol Pro ใช้ควบคู่กับการรักษาด้วยเคมีบำบัดโดยไม่มีข้อจำกัดใด ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด💊การใช้สารสกัดจากจมูกข้าวสาลีที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยยีสต์(FWGE)ร่วมกับการรักษาด้วยเคมีบำบัด (Cytostatic Drugs)💊มีการศึกษาว่า FWGE จะมีผลอย่างไร เมื่อใช้ควบคู่กับยารักษามะเร็ง พบว่าFWGE ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการรักษามะเร็งของยา cyclophosphamide, vinorelbine, doxorubicin ในสัตว์ทดลอง และ ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการรักษามะเร็งของยา dacabarzine, 5-FU และ doxorubicin ในการทำในหลอดทดลอง อีกทั้งยังไม่พบผลข้างเคียงใดจากFWGE ระหว่างการศึกษา จึงเป็นข้อมูลที่ยืนยันว่าFWGE สามารถใช้ควบคู่กับการรักษาด้วยเคมีบำบัดโดยไม่มีข้อจำกัดใด ทั้งเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม🔰Fermented Wheat Germ Extract (FWGE) in the Treatment of Cancer and Autoimmune Disease อ้างอิง: https://goo.gl/gAXc9B...
Read more

มะเร็งเต้านม ดูแลได้

มะเร็งเต้านม ดูแลได้ ตัวช่วยดีๆ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ผู้ป่วยหลายๆท่าน ได้รับการรักษาหลักแล้ว มักได้รับยาฮอร์โมนกลุ่มทาม็อกซีเฟ่น (Tamoxifen) ทานต่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อคุมปัจจัยกระตุ้นการเกิดเซลล์มะเร็ง📖มีการทำการศึกษาในหลอดทดลองถึงผลของการให้ สารสกัดจากจมูกข้าวสาลีผ่านกระบวนการหมักด้วยยีสต์ ควบคู่ไปกับการรักษาด้วย tamoxifen พบว่า การเพิ่ม สารสกัดจากจมูกข้าวสาลีผ่านกระบวนการหมักด้วยยีสต์ มีผลเพิ่มการอัตราตายของเซลล์มะเร็งจากการศึกษานี้ จึงแนะนำ✅ให้เพิ่มการรักษาด้วยสารสกัดจากจมูกข้าวสาลีผ่านกระบวนการหมักด้วยยีสต์ ควบคู่กับการรักษาด้วย tamoxifen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ tamoxifen ในรายของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม รายที่ตรวจแล้วว่าเป็นแบบเอสโตเจน รีเซฟเตอร์ โพซิทีพ estrogen receptor positiveข้อมูลจาก 🔰Fermented Wheat Germ Extract (FWGE) in the Treatment of Cancer and...
Read more