THB
  • THB
  • USD
  • EUR
  • GBP

FREE SHIPPING in Thailand for orders over THB2,000!

ควรกินไข่ได้วันละกี่ฟอง

 

การกินไข่ เราฟังกันมาหลายๆข้อมูล บางข้อมูลก็บอกว่ากินไข่เยอะๆไม่เป็นไร และบางข้อมูลก็บอกว่ากินไข่เยอะไปทำให้คอเลสตอรอลสูง แล้วเราควรกินไข่วันละกี่ฟองดี

ข้อมูลจาก นักกำหนดอาหาร แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ได้แจ้งไว้ว่า ไข่ไก่ 1 ฟอง มีคอเลสตอรอล 214 มิลลิกรัม เมื่อก่อนมีคำแนะนำสำหรับคนทั่วโลกว่าร่างกายควรได้รับคอเลสตอรอลไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน แต่เมื่อ พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำในการบริโภคอาหารครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกา (Dietary Guidelines Advisory Committee 2015) ในด้านการจำกัดปริมาณคอเลสตอรอลในอาหาร รวมถึงในไข่ เพราะไม่ได้สัมพันธ์กับคอเลสตอรอลในเลือดที่สูงขึ้น ที่เป็นตัวชี้วัดถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงหลอดเลือดสมอง และรวมถึงมีงานวิจัยมาสนับสนุนข้อมูลนี้ แต่ปัญหาที่พบว่าคนเรามีระดับคอเลสตอรอลในเลือดสูง เกิดจาก ร่างกายได้รับไขมันทรานส์มากเกินไป จึงสามารถสรุปได้ว่า ไข่ไม่ได้เป็นตัวการหลักๆที่ทำให้คอเลสตอรอลในเลือดสูง

แล้วควรกินไข่กี่ฟอง/วัน ?

มีหลายงานวิจัยที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องไข่เป็นจำนวนมาก ถ้าเป็นงานวิจัยที่เชื่อถือได้ กล่าวโดยสรุปคือ วันกินไข่วันละ1ฟอง/วัน แต่หากมีโรคประจำตัว ควรพิจารณาโดยจำแนกเป็นแต่ละโรคว่า โรคนี้ควรกินไข่ได้มากเท่าใด

การรับประทานไข่ ไม่ได้เรื่องเยอะ หรือน่ากลัวมากๆแต่อย่างใด หากแต่เรารับประทานอย่างพอดี รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ชนิดอื่นบ้าง พร้อมกับกินไข่สักฟองหรือสองฟอง เราก็จะได้ความอร่อย ได้สุขภาพได้ในคราวเดียวกัน แต่...สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ หรือโรคอื่นๆที่แพทย์ได้แจ้งจำกัดปริมาณการกินไข่ เราจึงควรทำตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดอย่างนี้เป็นต้น

รูปจาก: freepik.com


สั่งซื้อผ่าน LINE คลิก: https://lin.ee/k6RJmjC
Previous post Next post

0 comments

Leave a comment