THB
  • THB
  • USD
  • EUR
  • GBP

FREE SHIPPING in Thailand for orders over THB2,000!

News

รู้หรือยังว่า สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง มีประสิทธิภาพในการบล็อกไวรัสเข้าสู่โพรงจมูก

รู้หรือยังว่า สเปรย์พ่นจมูก (Nasal Spray) ชนิดผง มีประสิทธิภาพในการบล็อกไวรัสเข้าสู่โพรงจมูก ช่วยลดการเกิดไข้หวัดและการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนได้อย่างมีนัยสำคัญ วันนี้แอดมินขอมาให้ข้อมูลเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ค่ะ จากงานวิจัยการศึกษาจากประเทศบัลแกเรีย ในอาสาสมัครสุขภาพดี 517 คน อายุระหว่าง 18-65 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และไม่มีภูมิคุ้มกัน COVID กลุ่มอาสาสมัครได้รับการตรวจภูมิ (antibody test) ก่อนทำการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุมที่ได้ใช้สเปรย์พ่นจมูก Taffix และกลุ่มที่ได้สเปรย์พ่นจมูกหลอกซึ่งไม่มีสารสำคัญ ทำการศึกษาวิจัยแบบปกปิดสองทาง ( two arm double blind placebo controlled study) คือระหว่างผู้วิจัยและอาสาสมัครจะไม่รู้ว่าตัวเองได้รับผลิตภัณฑ์ไหนไป โดยมีการติดตามผลวิจัย สัปดาห์ละ...
Read more